R2.8.8開催 2020年度全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選会結果

令和2年8月8日に開催された全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選会の結果です。

R020808_2020年度 飛騨地区中学生(カデット)卓球大会