R5.8.5開催 全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選会結果

令和5年8月5日に行われた、全飛中学生卓球大会並びに全日本卓球選手権大会カデットの部飛騨地区予選会の結果です。

8.05カデット冊子HP用